Uvjeti korištenja

1. OPĆE ODREDBE

Trgovačko društvo Mladen i otac d.o.o. nositelj je svih prava na internet domeni www.mladeniotac.com. Korištenjem usluga Internet trgovine Mladen i otac i svih pridruženih stranica, smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s Uvjetima korištenja, te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda putem Internet trgovine Mladen i otac. Sastavnim dijelom ugovora smatraju se prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Internet trgovine Mladen i otac.

Uslugu internet prodaje putem Internet trgovine Mladen i otac pruža tvrtka Mladen i otac d.o.o., Put Volicije b.b., 21300 Makarska, OIB: 24523894284.

Savjetuje se korisnike internet stranice da se prije kupovine upoznaju s Uvjetima prodaje, te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svojim pravima i obvezama. Mladen i otac d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Mladen i otac d.o.o. zadržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja Internet trgovine Mladen i otac u svako doba i bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama. Isto tako, Mladen i otac d.o.o. zadržava pravo promjene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge Internet trgovine Mladen i otac u svako doba bez prethodne najave, i može u potpunosti ograničiti pristup, isto tako i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.
U smislu ovih uvjeta prodaje, kupac je fizička ili pravna osoba koja naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i plati naručeni proizvod posredstvom internet domene www.mladeniotac.com. Ukoliko su u podacima o kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom kupca. Korištenje usluga Internet trgovine Mladen i otac dozvoljeno je isključivo punoljetnim osobama. Maloljetnim osobama nije dozvoljena uporaba i korištenje Internet trgovine Mladen i otac , te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Mladen i otac d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Internet trgovina Mladen i otac (odnosno Mladen i otac d.o.o.) u potpunosti se odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na domeni www.mladeniotac.com. Internet trgovina Mladen i otac zadržava pravo na eventualne pogreške u opisu i slici proizvoda.

U Internet trgovini Mladen i otac slike proizvoda su ilustrativne prirode i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te kupac takve proizvode ne može reklamirati po toj osnovi. Mladen i otac d.o.o. posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo imajući u obziru postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Internet trgovina Mladen i otac će nastojati na internet domeni www.mladeniotac.com objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost isti.

2. ONLINE KUPOVINA PUTEM “INTERNET TRGOVINE MLADEN I OTAC”

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Navedeni Uvjeti prodaje predstavljaju ponudu Mladen i otac d.o.o. za sklapanje Ugovora, te korisnik kao Kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke Mladen i otac d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima. Svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem Internet trgovine Mladen i otac uz plaćanje odgovarajuće cijene naručenih proizvoda te cijene usluge dostave istih proizvoda. Ugovor se sklapa na daljinu i to putem: internet narudžbe u Internet trgovini Mladen i otac, narudžbenicom i telefonom s ljudskim posredovanjem. Nakon uspješno obavljene registracije i pravilno popunjenih svih traženih podataka, na e-mail korisnika biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na domeni www.mladeniotac.com, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, veličini i cijeni. Uvjeti dostave navedeni su u rubrici Dostava.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na www.mladeniotac.com može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem u skladištu Mladen i otac d.o.o. Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Mladen i otac d.o.o. će obavijestiti kupca da proizvod trenutno nije raspoloživ i ponuditi mogućnost kupnje alternativnog proizvoda koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

Sve cijene izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s uračunatim PDV-om. Vrijednost narudžbe mora iznositi minimalno 500,00kn. Prije samog sklapanja Ugovora, korisnik ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na rubriku Uvjeti korištenja i prodaje. Ugovor stupa na snagu od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Mladen i otac d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
– odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Internet trgovine Mladen i otac
– odabirom plaćanja i dovršenjem/izmjenom narudžbe putem broja 099/3618-644 od ponedjeljka do petka od 8:00 do 15:00 sati (ostale upite slati na mail info@mladeniotac.com)

Prilikom kreiranja korisničkog računa, odnosno registracije, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti, te je izričito zabranjeno korištenje tuđih podataka. Korisnički račun ili registracija kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno davati podatke o registraciji ili korisničkom računu drugim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog dijela, Mladen i otac d.o.o. zadržava pravo, na osnovu vlastite procjene, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška.

U trenutku kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje Ugovora, Ugovor stupa na snagu. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i tvrtke Mladen i otac d.o.o. zaključen je u trenutku plaćanja proizvoda.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti elektronički omogućen pregled i/ili na adresu e-pošte dostavljen e-mail koji sadrži: potvrdu o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovornu obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14), ovaj Uvjet, te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

Korisnik/Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Prema čl. 79, stavku 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN, 41/14) korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.

U slučaju da Kupac želi raskinuti Ugovor, mora obavijestiti Mladen i otac d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to jasnom izjavom poslanom poštom (Mladen i otac d.o.o. Put Volicije b.b., 21300 Makarska) ili putem e-mail adrese info@mladeniotac.com u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail adresu, broj narudžbe ili računa. Kupac može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora. Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na stranicama Internet trgovine Mladen i otac u rubrici Uvjeti prodaje Kupac može elektronički ispuniti i poslati, te će mu Mladen i otac d.o.o. u kratkom roku dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora e-mailom. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 dana od dana kada je Kupcu, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada Mladen i otac d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Mladen i otac d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu Mladen i otac d.o.o. (Put Volicije b.b., 21300 Makarska) bez odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je Internet trgovini Mladen i otac uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Troškove povrata robe kupac prema Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, čl. 77) mora snositi samostalno. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom.

Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti tvrtki Mladen i otac d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Mladen i otac d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora. Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora možete elektronički ispuniti i poslati.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

UVJETI PROCESA KUPOVINE

Odabirom svakog proizvoda pored istog su ispisani detalji – ime proizvoda, kratak opis, cijena, količina te da li je dostupan na skladištu. Odabirom pojedinog proizvoda isti se uvrštava u meni „Košarica“. Cijene istaknute na stranicama pored pojedinog proizvoda vrijede za sve oblike plaćanja i izražene su već uračunatim PDV-om. Cijena proizvoda u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Pristupom meniju „Košarica“ kupac ima uvid u odabrane proizvode, njihovu količinu i cijenu. Proizvod uvršten u „Košaricu“ kupuje se klikom na tipku „Završetak kupovanja“. Nakon pritiska na tipku „Završetak kupovanja“, kupac pristupa u obrazac narudžbe u koji je dužan upisati osobne podatke. Ukoliko se osobni podaci kupca razlikuju od osobnih podataka primatelja dužni ste odabirom navedene opcije točno naznačiti i podatke primatelja. Prilikom narudžbe biti će naznačena cijena poštarine, koja nije uključena u cijenu proizvoda. Nakon primitka podataka iz narudžbe, na ekranu će biti istaknuta obavijest da je narudžba kupca zaprimljena, a kupac će o primitku narudžbe dobiti posebnu obavijest elektronskim putem na naznačenu e-mail adresu. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). Sve cijene proizvoda i usluga ponuđenih na stranicama www.mladeniotac.com obuhvaćaju PDV.

Mladen i otac d.o.o. smatra odabrane proizvode u košarici registriranog korisnika kao narudžbu, te zadržava pravo otkazati ju iz opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja narudžbe, službenici Internet trgovine Mladen i otac će obrazložiti i obavijestiti korisnika putem e-mail adresu ili navedenog kontakt telefona.

Ukoliko Kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju kupac može kontaktirati Internet trgovinu Mladen i otac na info@mladeniotac.com ili na broj 099/3618-644 od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati, kako bi djelatnici provjerili je li narudžba zaprimljena.

U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda iz ponude, Korisnik/Kupac (u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača) pristajanjem na Uvjete kupnje potvrđuje da je prije sklapanja ugovora primio na znanje informacije objavljene na domeni www.mladeniotac.com i njenim podstranicama, odnosno: ime, tvrtka ili naziv, matični broj i sjedište trgovca načinima na koje može iznijeti svoje prigovore; informacijama i proizvodima koji se nude, te njihovu nazivu, glavnim svojstvima kao i cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja; informacijama o troškovima dostave proizvoda, kao i informacije o načinu plaćanja, te načinu i roku isporuke proizvoda.

Mladen i otac d.o.o. obvezan je dostaviti Kupcu (u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača) potvrdu prethodno navedenog sadržaja u pisanom ili nekom drugom mediju, što je moguće prije, a najkasnije u trenutku isporuke proizvoda. Pristajanjem na ove Uvjete, Kupac je suglasan da mu se spomenuta potvrda dostavlja elektroničkom poštom na e-mail adresu koju navede kao kontakt prilikom unošenja svoje narudžbe.

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:
a) Plaćanje pouzećem – roba se plaća po dostavi od strane kurirske službe. Plaćanje se vrši isključivo gotovinom.

b) Plaćanje općom uplatnicom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Internet trgovina Mladen i otac prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku od sedam dana.

c) Plaćanje internet bankarstvom – proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj postoji mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Internet trgovina Mladen i otac prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

Prilikom odabira plaćanja općom uplatnicom Kupac dobiva na e-mail adresu, navedenu u narudžbi, sve podatke koji su potrebni kako bi se izvršilo plaćanje.

Novčani primitak Kupca podrazumijeva zaprimljenu uplatu na žiro račun Mladen i otac d.o.o. Novčani primitak na računu tvrtke Mladen i otac d.o.o. vidljiv je slijedeći radni dan, odnosno u roku 24 sata od trenutka plaćanja. Uplate koje je Kupac izvršio u petak najčešće su vidljive u ponedjeljak, kada se proizvodi šalju ekspresnom dostavnom službom.

ZAMJENE, REKLAMACIJE, MATERIJALNA ODGOVORNOST, RASKID UGOVORA

Mladen i otac d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima. Ukoliko kupac primi proizvod koji želi zamijeniti za drugi proizvod, to može učiniti kontaktiranjem Internet trgovine Mladen i otac. Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac bi trebao prilikom preuzimanja pregledati pošiljku. Ukoliko pakiranje ima vidljivih materijalnih oštećenja, preporučuje se da kupac odbije primitak iste, budući da postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti u Mladen i otac d.o.o., uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je kupac dužan usporediti primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je u roku od sedam dana uputiti pisani prigovor Mladen i otac d.o.o. jer naknadne reklamacije se neće uvažavati. Ukoliko Kupac utvrdi materijalne nedostatke na robi po primitku, reklamacije te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi na e-mail adresu: info@mladeniotac.com, sjedište: Mladen i otac d.o.o. Put Volicije b.b., 21300 Makarska ili usmeno na broj 099/3618-644 od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati.

Raskid ugovora omogućuje se u slučaju opravdane reklamacije, a podrazumijeva povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju ili neispravnosti isporučene robe, Kupac može vratiti artikl na prethodno navedenu adresu, kako bi se reklamacija uvažila na temelju fizičkog dokaza.

Također, naglašava se da prema čl. 43 Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14), st. 5. i 6., postoji pravo da, ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi u roku od šest mjeseci od dana prijelaza rizika na Kupca (od dana kupnje proizvoda), a trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja snosi trgovac. Ako se materijalni nedostatak na proizvodu pojavi nakon šest mjeseci, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana prijelaza rizika na Kupca/potrošača, troškove vještačenja snosi potrošač ili trgovac, ovisno o rezultatu vještačenja. Trgovac ne odgovara za materijalne nedostatke na proizvodu koji se pojave nakon dvije godine od kupnje proizvoda.

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima. Ili u slučaju ako je predmet ugovora roba napravljena ili dobavljana po narudžbi isključivo za kupca. Kako bi kupac mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, isti mora obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili e-mailom, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili e-mail. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Mladen i otac d.o.o. dostavit će e-mailom. Rok za jednostrani raskid ugovora od 14 dana počinje teći od dana kada je kupcu roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor, Mladen i otac d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat novca koji je primio, uključujući i troškove isporuke, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada roba bude vraćena ili nakon što bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.


PRAVILA O PRIVATNOSTI

Mladen i otac d.o.o., Put Volicije b.b., 21300 Makarska, OIB: 24523894284 prikuplja i obrađuje osobne podatke kupaca pri tome poštujući sve propisane zakone. Kao pružatelj usluga internetske stranice www.mladeniotac.com pridržavamo se propisa Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Informiramo vas o našim pravilima o prikupljanju, korištenju i otkrivanju osobnih podataka koje primamo od korisnika naše web stranice.

KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO I ZAŠTO

Prilikom registracije na našoj internet trgovini ćemo zatražiti korisničko ime i email koje ćemo koristiti samo u svrhu kontakta u vezi statusa narudžbe i slanja promotivnih materijala kroz newsletter. Nakon što se korisnik registrira kao kupac, na stranici www.mladeniotac.com/moj-racun ima mogućnosti pregledati svoje podatke te ih urediti. Prilikom prijave za naš newsletter, zatražit ćemo email adresu koju ćemo koristiti samo u svrhu slanja promotivnih materijala kroz newsletter. Također automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu te datum i vrijeme pristupa. Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. Obvezujemo se poštivati anonimnost i privatnost svojih korisnika. Mladen i otac d.o.o. nije odgovoran ni po kojoj osnovi ni za kakvu štetu koja može nastati kao posljedica nepravilnog, odnosno neovlaštenog postupanja s korisničkim podacima korisnika. Korištenjem web stranice prihvaćate prikupljanje i korištenje informacija u skladu s ovim pravilima. Ako korisnik posumnja u neautorizirano korištenje svojih podataka o tome treba u najkraćem roku obavijestiti Mladen i otac d.o.o. na e-mail adresu info@mladeniotac.com.

U KOJU SVRHU PRIKUPLJAMO I OBRAĐUJEMO OSOBNE PODATKE

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke kupaca/korisnika u svrhu realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe kupcu te komunikacije s kupcem. Isto tako koristimo newsletter na koji se kupac/korisnik prethodno prijavio ili ušao na popis na temelju registracije zbog informiranja o proizvodima, novostima i objavama putem emaila. Korisnik koji se prijavi za primanje newslettera unosom svojih podataka te dvostrukom potvrdom, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka. Danu privolu korisnik može povući u svakom trenutku otkazivanjem prijave na linku u newsletteru.

S KIME DIJELIMO OSOBNE PODATKE

Vaše osobne podatke dijelimo samo s firmama pružateljima usluga distribucije robe s kojima imamo ugovor. Dakle u tu svrhu sa ciljem ispunjavanja narudžbi odnosno isporuka paketa. Pružatelji usluga distribucije mogu od kupca zatražiti osobnu iskaznicu u svrhu identifikacije o tome tko je preuzeo paket, a u svrhu realizacije isporuke paketa.

KOLAČIĆI

Kolačić je informacija koja se u obliku datoteke sprema na vaše računalo od strane internet stranice koju ste upravo posjetili. Obično se spremaju postavke kao što su jezik ili adresa. Kada jednom imate spremljene „kolačiće“, nakon što ponovno otvorite internet stranicu koju ste ranije posjetili, vaš preglednik šalje natrag spremljene „kolačiće“ koji pripadaju toj stranici. Tako internet stranica zna da treba prikazati informacije koje su prilagođene vašim potrebama.

Kao i mnogi web operatori, prikupljamo podatke koje vaš preglednik šalje svaki put kada posjetite našu web stranicu. Ovi podaci za prijavu mogu sadržavati podatke poput adrese Internet protokola (IP) vašeg računala, vrste preglednika, verzije preglednika, stranica našeg web mjesta koje posjećujete, vremena i datuma vašeg posjeta, vremena provedenog na tim stranicama i drugim statistikama. Osim toga, možemo koristiti usluge treće strane koje prikupljaju, nadziru i analiziraju. Navedene podatke ćemo koristiti isključivo u svrhu što boljeg razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i kvalitetnijeg pružanja usluga naše internet trgovine.

KOJE KOLAČIĆE TREĆE STRANE KORISTIMO

Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i spremljene na poslužiteljima u Sjedinjenim Američkim Državama. Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vašeg korištenja naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje.

MailChimp, za upravljanje newsletterima i drugim popisima e-pošte. Ne postoji praćenje treće strane u porukama koje šaljemo putem MailChimp, osim vlastite analize usluge MailChimp, što može obuhvaćati koliko pretplatnika otvara poruku ili klikne veze unutar nje. Vaše email adrese koje nam ostavite putem prijave za newsletter koristimo isključivo u svrhu slanja newslettera. Na naš newsletter možete otkazati pretplatu klikom na vezu u samom newsletteru.

Google Ads, program za oglašavanje, kojim upravlja Google, Inc. Za mjerenje konverzije pomoću programa Google AdWords kolačić za praćenje pretvorbe postavlja se kada korisnik klikne na vezu koja vodi do naše web stranice. Google koristi drugi kolačić za svakog Google AdWords klijenta i nema konsolidacije podataka o kolačićima s drugim podacima. Ako kliknete na jedan od naših oglasa i prijeđete na stranicu opremljenu oznakom za konverziju, a kolačić još nije istekao, konverzija je dokumentirana. Pomoću kolačića za praćenje pretvorbe vidimo ukupan broj konverzija i možemo pregledati izvedbu naših oglasa.

KAKO ŠTITIMO VAŠE PODATKE

Ograničavanjem administratorskog pristupa smanjujemo mogućnost zloupotrebljavanja podataka. Prikupljeni podaci su zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala kupca/korisnika i stranice www.mladeniotac.com odvija sigurnim protokolom.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE

Za korisnike koji se registriraju na našoj internet stranici, pohranjujemo osobne podatke koje navedu u njihovim korisničkim profilima. Svi korisnici mogu vidjeti, urediti ili obrisati svoje osobne podatke u bilo koje vrijeme. Administratori web stranice također mogu vidjeti i urediti te informacije. Osobne podatke registriranih korisnika čuvamo dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. Podaci o kupovini preko internet trgovine ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Ukoliko dođe do raskida ugovora tj. prestanka aktivne registracije, podatke odmah brišemo. Kupac/korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima na stranici www.mladeniotac.com/moj-racun gdje može urediti svoje osobne podatke.

KOJA PRAVA IMATE NAD SVOJIM PODACIMA

Ako imate račun na ovoj web stranici možete zatražiti primanje izvozne datoteke osobnih podataka koje imamo o vama, uključujući sve podatke koje ste nam dostavili. Također možete zatražiti brisanje svih osobnih podataka koje imamo o vama. Ovo ne uključuje bilo koje podatke koje smo obavezni držati za administrativne, pravne ili sigurnosne namjene. Možete to učiniti zahtjevom na email adresu info@mladeniotac.com i podaci će odmah biti poslani odnosno izbrisani.